Keď sú deti osudom

Nedávno som si uvedomila, ako veľmi obdivujem tie statočné ženy a hŕstku mužov, ktorým k obžive dopomáha škôlka. Mám na mysli pedagogických pracovníkov v tomto zariadení. Je to určite práca veľmi neľahká, vyčerpávajúca a namáhavá, ale na druhej strane možno chvíľami aj veľmi pozitívna a doslova nabíjajúca. Je to podobné ako starostlivosť o vlastných potomkov. Tvrdá drina s neistým výsledkom, ale nezabudnuteľnými chvíľami plnými lásky.

Aj oni potrebujú pochváliť

Na to, aby ste sa stali rodičmi nie je potrebné, aby ste čokoľvek vyštudovali, na rozdiel od ozajstných pedagógov. Tí majú veľmi dobré teoretické základy, ale po čerstvom absolvovaní štúdia majú oveľa menej praxe ako ktorýkoľvek rodič. Nevadí to, stačí keď dokážu deti zaujať, zabaviť alebo rozosmiať. A pri tej všetkej zábave zabezpečiť, aby to všetky prežili bez najmenšej ujmy. Už pri jednom dieťati býva problém ustrážiť a ochrániť ho od väčších alebo menších nebezpečenstiev. Zabezpečiť to isté asi dvadsiatim drobcom je podľa mňa neľudská úloha. A títo skromní ľudia ju zvládajú. Pred nimi preto klobúk dolu a keď už nie sú dostatočne ohodnotení finančne, doprajme im aspoň my slovnú pochvalu. Určite ich prinajmenšom poteší.